0  1  2  ...>>

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z CUKRZYCĄ W CAŁEJ POLSCE

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z CUKRZYCĄ W CAŁEJ POLSCE

Zapraszamy szkoły i przedszkola do zamawiania bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli dzieci z cukrzycą.
Realizujemy projekt "Szkoły i przedszkola przyjazne diabetykom" dofinansowany ze środków PFRON, dzięki któremu prowadzimy szkolenia w całej Polsce.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły (w całym okresie realizacji zadania do 31.03.2019) i otwarty. Placówki zainteresowane szkoleniami zgłaszają się poprzez wysłanie
e-maila na adres szkolenia@diabetycy.eu lub poprzez zakładkę ZAMÓW SZKOLENIE.

Zgłoszenie powinno zawierać: * Nazwę i adres przedszkola/szkoły w z kodem pocztowym oraz województwem * Informację ile niepełnosprawnych dzieci z cukrzycą jest w placówce i w jakim są wieku * Telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy) do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia ze strony przedszkola/szkoły * E-mail do osoby odpowiedzialnej za organizacje szkolenia ze strony przedszkola/szkoły
* Proponowany termin szkolenia lub określenie preferowanego dnia (np. wtorki po 15, środy do 13)

W przypadku zbyt dużego zainteresowania placówek szkoleniami w stosunku do naszych możliwości (mamy do zrobienia 270 szkoleń ) pierwszeństwo ustala się dla:
1. przedszkoli (10 pkt), 2.placówek, w których jest dziecko z nowo rozpoznaną cukrzycą (10 pkt), 3. placówek, w których jest więcej niż 1 dziecko chore (5 pkt), placówek publicznych ( 5 pkt). Placówki, które nie zakwalifikowały się do szkoleń wpisane zostają na listę rezerwową

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY!

logo PFRON.JPG

OGROMNE WYRÓŻNIENIE DLA FEDERACJI

Miło nam poinformować, że Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak objął honorowym patronatem szkolenia dla nauczycieli dzieci z cukrzycą, które prowadzimy w całej Polsce.
Biuro Rzecznika Praw Dziecka wspiera nas także w działaniach rzeczniczych w sprawie orzekania o niepełnosprawności, dzięki czemu skuteczniej interweniujemy i bronimy praw naszych podopiecznych.

Dziękujemy Partnerom i Sponsorom szkoleń, bez których ich prowadzenie nie byłoby możliwe: Novo Nordisk oraz Marka Accu-Chek.

RPD.JPG
.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

szkolenia@diabetycy.eu
tlo