0  1  2  ...>>

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z CUKRZYCĄ W CAŁEJ POLSCE


KOLEJNE BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z CUKRZYCĄ W CAŁEJ POLSCE -NOWY PROJEKT, EDYCJA 2022-2023

Zapraszamy szkoły i przedszkola do zamawiania bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli dzieci z cukrzycą.
Realizujemy projekt "Szkoły i przedszkola przyjazne diabetykom" dofinansowany ze środków PFRON, dzięki któremu prowadzimy szkolenia w całej Polsce.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły (w całym okresie realizacji zadania do 31.03.2023) i otwarty. Placówki zainteresowane szkoleniami zgłaszają się poprzez wysłanie
e-maila na adres szkolenia@diabetycy.eu lub poprzez zakładkę ZAMÓW SZKOLENIE.

Zgłoszenie powinno zawierać: * Nazwę i adres przedszkola/szkoły w z kodem pocztowym oraz województwem * Informację ile niepełnosprawnych dzieci z cukrzycą jest w placówce i w jakim są wieku * Telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy) do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia ze strony przedszkola/szkoły * E-mail do osoby odpowiedzialnej za organizacje szkolenia ze strony przedszkola/szkoły
* Proponowany termin szkolenia lub określenie preferowanego dnia (np. wtorki po 15, środy do 13)

W przypadku zbyt dużego zainteresowania placówek szkoleniami w stosunku do naszych możliwości pierwszeństwo ustala się dla: 1. przedszkoli (10 pkt), 2.placówek, w których jest dziecko z nowo rozpoznaną cukrzycą (10 pkt), 3. placówek, w których jest więcej niż 1 dziecko chore (5 pkt), placówek publicznych ( 5 pkt). Placówki, które nie zakwalifikowały się do szkoleń wpisane zostają na listę rezerwową

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, któremu dziękujemy za zaufanie i przyznanie dofinansowania.

ZAPRASZAMY!

logo PFRON.JPG

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z CUKRZYCĄ

Dzięki naszej wolontariuszce - Pani Karolinie otrzymaliśmy dotację na szkolenia dla nauczycieli dzieci z cukrzycą od Fundacji EY!
Możemy zrobić 10 szkoleń w całej Polsce.

Prosimy o zgłoszenia, pierwszeństwo dla placówek:
1. w których są dzieci do 8 roku życia
2. placówek z małych miejscowości

ZGŁOSZENIA: szkolenia@diabetycy.eu

BARDZO DZIĘKUJEMY FUNDACJI EY oraz Pani Karolinie, która zgłosiła naszą organizację do projektu wolontariatu pracowniczego.

https://www.ey.com/…/abou…/corporate-responsibility/fundacja

eeee.JPG
.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

szkolenia@diabetycy.eu
tlo