małopolskie

małopolskie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka, Kamionka
Wielka 52

Szkoła Podstawowa w Bęczarce, 32-444 Bęczarka, Bęczarka 14

Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej nr 119 w Krakowie, 31-319 Kraków,
ul. Bolesława Czerwieńskiego 1

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku n. Dunajcem, 34-450 Krościenko n.D, ul. Biały Potok 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, 34-100 Tomice, ul. Dworska 9 A

Szkoła Podstawowa w Michałowicach, 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce, 34-220 Maków Podhalański, Żarnówka 325

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole ,,Leśne Ludki”, 33-100 Tarnów, ul. Edwarda Rydza
Śmigłego 5

Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdr. por. F. Dąbrowskiego w Krakowie, 30-377 Kraków,
ul. Ćwikłowa 1

Skip to content