warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

Szkoła Podstawowa nr 7, 11-200 Bartoszyce, ul. Gen.J. Bema 35

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów, 14-202 Iława,
ul. Wiejska 11

Przedszkole Niepubliczne Majka, 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 20/2

Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, 10-295 Olsztyn, ul. Puszkina 16

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 19 – 400 Olecko, ul. Słowiańska 1

Skip to content